تابلوهایی که حروف آن بصورت برجسته بوده و سطح رویی حروف از جنس پلکسی گلس باشد و کنارها یا دور حروف از جنس چنلیوم که نوعی فلز با آلیاژ آلومینیوم است

...

در مرحله اول ساخت قالب انجام  سپس به وسیله دستگاه وکیوم ورق پلکسی رویه قالب فرم دهی میشود

برای لبه این حروف میتوان از ورق استیل

...